+358 (0) 44 236 6774

Millennial Leadership. Excelled.

Hugg & Company logo

Palvelemme kaiken kokoisia yrityksiä ja organisaatioita.

 

Ainoa yhdistävä tekijä on johdon aito tahto oppia hyödyntämään milleniaalien valtava potentiaali. Lue lisää alta.

Näihin palveluihin olemme erikoistuneet

Sitouttaminen organisaation kulttuuriin

 

Työntekijän organisaation kulttuuriin sitouttaminen on yksi lähiesimiehen haasteellisimmista tehtävistä. Etenkin kun kyseessä on 20-30 -vuotias, kunnianhimoinen ja lahjakas milleniaali.

 

Y-sukupolvi on edeltäjiään spontaanimpi ja he reagoivat agressiivisesti työmarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ainoa tehokas tapa pitää lahjakkaat milleniaalit organisaatiossa on ammattitaitoinen kulttuuriin  sitouttaminen. Me olemme erikoistuneet antamaan esimiehille tarvittavat kestävän johtamisen työkalut, jotta sitouttaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin.

 

Ota meihin yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää ja saamaan ratkaisut kestävään johtamiseen ja kulttuuriin sitouttamiseen.

Kestävä johtajuus auttaa organisaatioita säästämään.

 

Työntekijöiden vaihtuvuus ei ole pelkästään kauneusvirhe organisaation tunnusluvuissa, vaan todellinen, budjettia raskaasti rasittava ilmiö.

 

Vaihtuvuuden on ennustettu tulevaisuudessa kasvavan niissä organisaatioissa, jotka eivät mukaudu  Y-sukupolven työntekijöiden tuomaan muutokseen eivätkä ymmärrä heidän arvomaailmaansa. Vaihtuvuudesta aiheutuu organisaatiolle valtavasti kuluja niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Vaihtuvuus on myös omiaan laskemaan työmoraalia ja johtaa usein uusiin irtisanoutumisiin.

 

Ota meihin yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää ja löytämään ratkaisut säästämiseen ja vaihtuvuuden pienentämiseen.

 

Y-sukupolvi vai milleniaali?

 

Molemmat termit kuvaavat samaa ikäkohorttia. Y-sukupolveen tai milleniaaleihin lasketaan ne henkilöt, jotka ovat syntyneet vuosina 1980-1999. Vuosiluvut ovat kuitenkin vain suuntaa antavia - tästä syystä eri lähteissä vuodet saattavat heitellä muutamilla vuosilla.

 

Milleniaalit ovat tällä hetkellä suurin elävä sukupolvi, joista jokainen on työikäinen viimeistään vuonna 2020. On laskettu, että Yhdysvalloissa vuonna 2020 46% koko työvoimasta on Y-sukupolven työntekijöitä. Näistä kuitenkin vain n. 28% kokee olevansa sitounut työhönsä ja työnantajaansa.

Ollaanko yhteydessä?

 

Olit sitten kiinnostunut palveluistamme tai vaikka vain utelias kestävästä johtamisesta, jätä meille yhteystietosi ja olemme teihin yhteydessä.

Lähetetään lomaketta...

Virhe palvelimessa.

Lomake vastaanotettu.

Haluaisitko oppia johtamaan Y-sukupolven työntekijöitäsi paremmin?

Ei hätää, olemme täällä sinua varten.

sales@huggco.com

Statistiikkaa Y-sukupolvesta

+358 (0) 44 236 6774

milleniaaleista aikoo vaihtaa nykyisen työnsä.

milleniaaleista haluaisi töissä enemmän vapautta.

69 %

milleniaaleista arvioi työskentelevän 2-5 työnantajalle uransa aikana.

milleniaaleista pitää henkilökohtaisen kehityksen mahdollistamista organisaatiossa tärkeimpänä tekijänä.

28 %

milleniaaleista kokee olevansa sitoutunut.

milleniaaleista haluaisi itselleen mentorin.

72 %
65 %
54 %
75 %

Kun johtamistyyliä ei ole sovitettu onnistuneesti kohderyhmänsä mukaan

 

Tutkittaessa palkitsemista, työympäristöä, työn joustavuutta ja muita mitattavissa olevia kohdealueita, on huomattu, että esimiesten ja työntekijöiden kokemukset ja arvot poikkeavat toisistaan merkittävästi. Jos esimiehet johtavat työntekijöitään omien mieltymystensä mukaisesti, vaikuttaa se usein negatiivisesti työtehoon ja on omiaan muodostamaan konflikteja työyhteisössä. Virheellisesti määritellyillä motivaattoreilla on taipumusta johtaa turhautuneisuuteen, matalampaan sitoutuneisuuteen sekä heikentyneeseen työmoraaliin. Pitkällä aikavälillä tästä aiheutuu yritykselle korkeampaa työntekijöiden vaihtuvuutta ja yleistä tyytymättömyyttä organisaation sisällä.

Me autamme johtamistyylin sovitetuksessa, jotta se kohdistuisi onnistuneesti kohderyhmänsä mukaan

 

Tehtävänämme on tunnistaa organisaation kulttuurissa piileviä polttopisteitä, jotka on kohdennettava uudestaan. Tämän jälkeen opetamme esimiehiä tunnistamaan heidän työympäristössä vallitsevat ongelmakohdat ja näytämme kuinka ne voidaan korjata niin työntekijän kuin esimiehen etujen mukaisesti. Oman työympäristön ongelmakohtien tunnistamisen oppiminen edesauttaa esimiehiä asettumaan työntekijöidensä saappaisiin ja ymmärtämään paremmin heidän arvomaailmaansa. Kun molemmat osapuolet kommunikoivat onnistuneesti ja oppivat tunnistamaan piilossa olevat ongelmakohdat, luottamus kasvaa työyhteisössä ja kasvattaa samalla myös sitoutuneisuutta. Tämä johtaa vaihtuvuuden pienenemiseen ja myös parempaan työtehoon ja tulokseen. Vaihtuvuuden pienenemisestä koituu myös merkittäviä vuotuisia säästöjä.

Kaikki hyvä alkaa ongelman diagnosoimisesta.

 

Ja tätä varten olemme kehittäneet varsin kattavan, sähköisesti toteutettavan työntekijöitä ja esimiehiä tutkivan kyselytutkimuksen.

 

Tutkimus tuottaa statistiikkaa työympäristön eri osa-alueilta, ilmoittaa työntekijöiden sekä esimiesten arvomaailmojen mahdollisista eroista sekä löytää piilossa olevat ns. polttopisteet, jotka aiheuttavat tai tulevat tulevaisuudessa aiheuttamaan kitkaa ja konflikteja työntekijöiden ja esimiesten välillä.

 

Toteutamme työympäristökyselyn aina jokaisen projektin alussa, jotta pääsemme välittömästi paneutumaan todellisten ongelmien pariin.

 

Toteutamme kyselytutkimuksia myös erikseen. Se on varsin nopea ja kustannustehokas tapa saada statistiikkaa henkilöstön ja esimiesten keskuudesta.

 

Ota meihin yhteyttä, mikäli kiinnostuit aiheesta ja haluat lisätietoa kyselytutkimuksemme mekaniikasta, tuloksista ja hinnoista.

OTAN YHTEYTTÄ

Miksi apuamme tarvitaan?

 

Autamme sinua kiinnittämään huomiota organisaatiosi johtamiskäytäntöihin, jotta organisaatiosi milleniaalit olisivat tuottavampia ja sitoutuneempia organisaatiosi toimintaan.

Ollaanko yhteydessä?

 

Olit sitten kiinnostunut palveluistamme tai vaikka vain utelias kestävästä johtamisesta, milleniaaleista tai jopa Z-sukupolvesta, jätä meille yhteistietosi ja olemme teihin yhteydessä.

Lähetetään lomaketta...

Virhe palvelimessa.

Lomake vastaanotettu.

+358 (0) 44 236 6774

Yrityksestämme

 

Hugg & Company Oy (2735590-1) sijaitsee Helsingin Salmisaaressa. Osoitteemme on Hiilikatu 3, 00180 Helsinki.

White version of Hugg & Company logo

Copyright © 2016. All Rights Reserved. Hugg & Company Oy | 2735590-1

Copyright © 2016. All Rights Reserved. Hugg & Company Oy | 2735590-1

sales@huggco.com